Detta är våra originalblanketter, som ALLTID följer med vi en registrering.

SLB2015small vetintygsmall agarbevissmall mastersmall

Vid valpkullsregistrering, följer ovanstående med till varje valp UTOM ÄGARBEVIS, som skickas till den nya ägaren direkt från BLANDIS. Dessutom går det iväg KÖPEAVTAL – förtryckta med uppgifterna samt i 2 original – ett för säljare och ett för köparen.

Är hunden vid registreringstillfället under 2 år gammal, så har vi en blankett som heter 2-årskomplettering.