Infördes 2013

 
DIAMANTMASTER
2015
MIDAS
född 2008-03-27 Avliden: 2015-11-13
Registreringsnummer BB297:3979/2008
Ägare:
Maarit Huotari

POÄNG: 1150
Titlar: MIDAS (G3, M3, SM2, DiM2, RLDN,EWP5,GRAND )
DIAMANTMASTER
2014
MIDAS
född 2008-03-27
Registreringsnummer BB297:3979/2008
Ägare:
Maarit Huotari

POÄNG:
2950
Titlar: MIDAS (G3, M3, SM2, DiM2, RLDN,EWP5,GRAND )

midas2010-1

DIAMANTMASTER
2013
MIDAS
född 2008-03-27
Registreringsnummer BB297:3979/2008
Ägare:
Maarit Huotari
POÄNG:
2530

midas2010-1