Beräkning pågår

År

Antal Registreringar

Raskoder Valpkullar

2010

164 ST
 • Raskod 1 = 56 st
 • Raskod 2 = 19 st
 • Raskod 3 = 16 st
 • Raskod 4 = 41 st
 • Raskod 5 = 9 st
 • Raskod 6 = 10 st
 • Raskod 7 = 0 st
 • Raskod 8 = 4 st
 • Raskod 9 = 0 st
 • Raskod 10 = 9 st

22 st

2009

Pågående beräknig
 • Raskod 1 =
 • Raskod 2 =
 • Raskod 3 =
 • Raskod 4 =
 • Raskod 5 =
 • Raskod 6 =
 • Raskod 7 =
 • Raskod 8 =
 • Raskod 9 =
 • Raskod 10 =

2008

Pågående beräknig
 • Raskod 1 =
 • Raskod 2 =
 • Raskod 3 =
 • Raskod 4 =
 • Raskod 5 =
 • Raskod 6 =
 • Raskod 7 =
 • Raskod 8 =
 • Raskod 9 =
 • Raskod 10 =

2007

Pågående beräknig
 • Raskod 1 =
 • Raskod 2 =
 • Raskod 3 =
 • Raskod 4 =
 • Raskod 5 =
 • Raskod 6 =
 • Raskod 7 =
 • Raskod 8 =
 • Raskod 9 =
 • Raskod 10 =

2006

Pågående beräknig
 • Raskod 1 =
 • Raskod 2 =
 • Raskod 3 =
 • Raskod 4 =
 • Raskod 5 =
 • Raskod 6 =
 • Raskod 7 =
 • Raskod 8 =
 • Raskod 9 =
 • Raskod 10 =

2005

Pågående beräknig
 • Raskod 1 =
 • Raskod 2 =
 • Raskod 3 =
 • Raskod 4 =
 • Raskod 5 =
 • Raskod 6 =
 • Raskod 7 =
 • Raskod 8 =
 • Raskod 9 =
 • Raskod 10 =