År

Antal Registreringar

Raskoder Valpkullar

2004

281 st = 132 tikar/149 hanar
 • Raskod 1 = 15
 • Raskod 2 = 70
 • Raskod 3 = 59
 • Raskod 4 = 45
 • Raskod 5 = 51
 • Raskod 6 = 25
 • Raskod 7 = 10
 • Raskod 8 = 0
 • Raskod 8 = 0
 • Raskod 10 = 6

28 st

2003

176 st – 84 tikar/ 92 hanar
 • Raskod 1 = 13 st
 • Raskod 2 = 38 st
 • Raskod 3 = 19 st
 • Raskod 4 = 57 st
 • Raskod 5 = 23 st
 • Raskod 6 = 8 st
 • Raskod 7 = 5 st
 • Raskod 8 = 1 st
 • Raskod 9 = 8 st
 • Raskod 10 = 2 st

17 st

2002

124 st – 57 tikar/67 hanar
 • Raskod 1 = 1 st
 • Raskod 2 = 32 st
 • Raskod 3 = 44 st
 • Raskod 4 = 20 st
 • Raskod 5 = 5 st
 • Fler än 5 raser = 16 st
 • Okänt = 1 st

19 st

2001

129 st – 66 tikar/63 hanar
 • Raskod 1 = 4 st
 • Raskod 2 = 47 st
 • Raskod 3 = 20 st
 • Raskod 4 = 41 st
 • Raskod 5 = 3 st
 • Fler än 5 raser = 10 st
 • Okänt = 1 st

13 st

2000

111 st – 68 tikar/43 hanar
 • Raskod 1 = 9 st
 • Raskod 2 = 41 st
 • Raskod 3 = 28 st
 • Raskod 4 = 16 st
 • Raskod 5 = 11 st
 • Raskod 6 = 6 st
 • Fler än 6 raser = 1 st

7 st

1999

90 st – 54 tikar/44 hanar
 • Raskod 1 = 7 st
 • Raskod 2 = 37 st
 • Raskod 3 = 31 st
 • Raskod 4 = 8 st
 • Fler än 4 raser = 15 st

10 st

1998

206 st – 108 tikar/98 hanar
 • Raskod 1 = 17 st
 • Raskod 2 = 71 st
 • Raskod 3 = 56 st
 • Raskod 4 = 38 st
 • Fler än 4 raser = 24 st

31 st