Vi lägger in vid  hundregistrering i listan. Ni får sedan ta bort er medverkan själva eller kontakta oss på info@blandis.se för borttagning.